Supermoto de Mettet 14&15 mars 2020 : reporté

En fonction du chaos actuel mais également et peut-être surtout dans un soucis d’équité sportive, la FMWB a décidé, en parfait accord avec le Circuit de Mettet, de reporter (et non pas annuler !) la manche d’ouverture de Supermoto qui devait avoir lieu ces 14 et 15 mars 2020 à Mettet. La nouvelle date d’organisation, sans doute fin octobre 2020, sera communiquée ultérieurement.

Pour les pilotes qui avaient déjà contracté une licence 1 manifestation via Magelan, pas de panique : un communiqué sera également effectué, lequel vous permettra soit de conserver cette licence pour l’épreuve en octobre, soit d’obtenir un remboursement de la licence 1 manifestation souscrite pour cette épreuve. Merci de faire circuler l’information.

Didier Frérot, Président de la FMWB
Freddy Tacheny, Président du Circuit de Mettet.

Version NL :

In functie van de actuele chaos maar eveneens en zeker in het kader van gelijkheid en sportiviteit heeft de FMWB  beslist, in akkoord met het Circuit van Mettet, om de openingswedstrijd van Supermoto die plaats heeft op 14 en 15 maart 2020 te verplaatsen (en niet te annuleren). De nieuwe datum, waarop de organisatie zal plaatsvinden, zal later medegedeeld worden (waarschijnlijk eind oktober).

Voor de piloten die reeds een licencie 1 manifestatie hadden genomen via Magelan, geen paniek : een communicatie zal gebeuren. Ofwel met de mogelijkheid om deze licencie te gebruiken in oktober, ofwel een terugbetaling van deze licencie 1 manifestatie te verkrijgen. Dank om deze informatie te verspreiden.

Didier Frérot, Voorzitter FMWB
Freddy Tacheny, Voorzitter Circuit de Mettet